חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם ריס

RIESS, RIES, RIESMAN, RIESE, RIESSER, RIESSNER, REESE, RISSLER, RISLER, RIS, RISS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה יכול להיות גם ממשפחת השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שמות המשפחה בקבוצה זאת יכולים להיות קשורים בעיירה בשם ריס הסמוכה לעיר פסאו, גרמניה, או באיזור בשם ריס המשתרע בין בוואריה לווירטמברג, גרמניה.

מצד שני, ריס הוא מונח גרמני שפירושו "אשד מיים", הקשור בהפעלת מנסרת עצים. מכאן אפשר להסיק בחלק מן המקרים שם המשפחה הזה היה במקור כינוי שנגזר מעיסוק ואומץ ע"י סוחר עצים.

שמות המשפחה האלה יכולים להיות קשורים גם במילה הגרמנית ריזה, שפירושה "ענק". מונח זה יכול להיות קשור בבית המכונה "אצל שלט הענק", אשר מתועד ברובע ה יהודי בעיר פרנקפורט אם מיין, גרמניה, בימי הביניים.

משפחה יהודית בשם ריס מתועדת בווינה, אוסטריה, בשנת 1603. אחד הצאצאים שלה הוא הפיזיקאי פטר תאופיל ריס (1879-1804), חבר האקדמיה הפרוסית למדעים. אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי ריסר כוללים את הפוליטיקאי והסופר הגרמני גבריאל ריסר (1863-1806). אישים ידועים מהמאה ה-20, אשר נשאו את שם המשפחה היהודיריזה כוללים את הרופא האמריקאי יליד גרמניה ולתר ריזה.
מספר פריט:
204274
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:

Abraham Ris (aka Abraham Ries) (c.1763-1834), rabbi, born in Hagenthal-le-Bas, Alsace, France, the son of Rabbi Raphael Ris (1728-1813). He served as rabbi of the Jewish community of Mühringen in Wuerttemberg, Germany, from 1793, and then as regional rabbi of a number of communities in the Black Forest region. In 1812 he moved to Switzerland, where he first became assistant rabbi in Lengnau, and then, following his father death, he was appointed rabbi of the Jewish communities of Lengnau and Endingen, a post he held until his death. From 1819 he was chief rabbi in Endingen.

Raphael Ris (aka Raphael Ries) (1728-1813), rabbi and kabbalist, born in Hagenthal-le-Bas, Alsace, France, the son of Abraham Ris. He studied in Ribeauville in Alsace and in Frankfurt am Main, Germany. After 1768 he served as teacher at the yeshiva of Bouxwiller, and after 1784 he was head of the yeshiva in Hagenthal-le-Bas. In 1786 he moved to Switzerland serving as rabbi of the Jewish communities of Lengnau and Endingen until his death in 1813. He was succeeded in this last position by his son, Rabbi Abraham Ris) (c.1763-1834).  

במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם ריס
RIESS, RIES, RIESMAN, RIESE, RIESSER, RIESSNER, REESE, RISSLER, RISLER, RIS, RISS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה יכול להיות גם ממשפחת השמות הטופונימיים (שם הנגזר משם של מקום כגון עיירה, עיר, מחוז או ארץ). שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו לבין מקום לידה, מגורים ארעיים, אזור מסחר או קרובי משפחה.

שמות המשפחה בקבוצה זאת יכולים להיות קשורים בעיירה בשם ריס הסמוכה לעיר פסאו, גרמניה, או באיזור בשם ריס המשתרע בין בוואריה לווירטמברג, גרמניה.

מצד שני, ריס הוא מונח גרמני שפירושו "אשד מיים", הקשור בהפעלת מנסרת עצים. מכאן אפשר להסיק בחלק מן המקרים שם המשפחה הזה היה במקור כינוי שנגזר מעיסוק ואומץ ע"י סוחר עצים.

שמות המשפחה האלה יכולים להיות קשורים גם במילה הגרמנית ריזה, שפירושה "ענק". מונח זה יכול להיות קשור בבית המכונה "אצל שלט הענק", אשר מתועד ברובע ה יהודי בעיר פרנקפורט אם מיין, גרמניה, בימי הביניים.

משפחה יהודית בשם ריס מתועדת בווינה, אוסטריה, בשנת 1603. אחד הצאצאים שלה הוא הפיזיקאי פטר תאופיל ריס (1879-1804), חבר האקדמיה הפרוסית למדעים. אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי ריסר כוללים את הפוליטיקאי והסופר הגרמני גבריאל ריסר (1863-1806). אישים ידועים מהמאה ה-20, אשר נשאו את שם המשפחה היהודיריזה כוללים את הרופא האמריקאי יליד גרמניה ולתר ריזה.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
אברהם ריס

Abraham Ris (aka Abraham Ries) (c.1763-1834), rabbi, born in Hagenthal-le-Bas, Alsace, France, the son of Rabbi Raphael Ris (1728-1813). He served as rabbi of the Jewish community of Mühringen in Wuerttemberg, Germany, from 1793, and then as regional rabbi of a number of communities in the Black Forest region. In 1812 he moved to Switzerland, where he first became assistant rabbi in Lengnau, and then, following his father death, he was appointed rabbi of the Jewish communities of Lengnau and Endingen, a post he held until his death. From 1819 he was chief rabbi in Endingen.

רפאל ריס

Raphael Ris (aka Raphael Ries) (1728-1813), rabbi and kabbalist, born in Hagenthal-le-Bas, Alsace, France, the son of Abraham Ris. He studied in Ribeauville in Alsace and in Frankfurt am Main, Germany. After 1768 he served as teacher at the yeshiva of Bouxwiller, and after 1784 he was head of the yeshiva in Hagenthal-le-Bas. In 1786 he moved to Switzerland serving as rabbi of the Jewish communities of Lengnau and Endingen until his death in 1813. He was succeeded in this last position by his son, Rabbi Abraham Ris) (c.1763-1834).