חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 2
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי ז'ירארדוב

ז'ירארדוב Zyrardow

עיר במחוז וארשה, מרכז-פולין.

הקהילה היהודית


יהודים התיישבו בז'ירארדוב בשנות ה-40 של המאה ה-19. ב-1897 מנתה הקהילה 2,310 נפש (%23 מכלל האוכלוסיה); רובם התפרנסו כפועלים וכפקידים במפעלי הטכסטיל מקומיים, והיו ביניהם גם סוחרים, בעלי-מלאכה, עובדי תחבורה ומכונאים.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בז'ירארדוב עם כניסת הגרמנים כ-3,000 יהודים.

תקופת השואה

הגרמנים נכנסו לז'ירארדוב ב- 8 בספטמבר 1939. ב-1940 הובאו לעיר כ-1,000 מיהודי הסביבה ורוכזו שם בגיטו. בפברואר 1941 גורשו כל היהודים מן מז'ירארדוב. רובם עברו לווארשה, שוכנו בגיטו, וגורלם בתום המלחמה היה כגורל יהודי גיטו וארשה.


הקהילה היהודית אחרי המלחמה

אחרי המלחמה חזרו יהודים בודדים לעיר . ביולי 1946 היו בעיר 18 יהודים , אולם בהמשך עזבו רובם לעיר לודז' , לערים אחרות ולישראל . בשנת 1952 נותרו בעיר רק 3 יהודים ובשנת 1960 נפטר בה היהודי האחרון .

משנת 1939 יש ארגון םעיל של יוצאי העיר בישראל .

מאמרי יזכור פורסמו ע"י יוצאי העיר בארגנטינה בשנת 1961 ובארה"ב בשנת 1983 .

בית הכנסת נבנה בעיר בשנת 1874 . הוא נפגע קשה בזמן מלחמת העולם השנייה ע"י הגרמנים ושרידיו ושרידי המקווה הסמוך פורקו סופית בשנת 1960 לצרכי בנייה .

בית הספר היהודי בעיר נוסד אחרי מלחמת העולם הראשונה . הוא שרד את מלחמת העולם השנייה ואחרי המלחמה נפתחו בו משרדים של הביטוח הלאומי הפולני , בית ספר ובהמשך מחלקה של העירייה .

בית הקברות נוסד בעיר במחצית השניה של המאה ה - 19 על שטח של 0.8 האקטר . הגרמנים חיללו אותו בזמן מלחמת העולם השנייה ולקחו ממנו מצבות רבות לצרכי בנייה . אחרי המלחמה נותרו בו כ - 100 מצבות עומדות , שהעתיקה שבהן היא משנת 1880 . כן יש במקום אנדרטה משנת 1906 לזכר 3 יהודים שנורו ע"י המשטרה של הצאר הרוסי בזמן הפגנת פועלים . בשנת 1967 נבנתה במקום אנדרטה לזכר היהודים שנספו בשואה , ביזמת יהודים יוצאי העיר .
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
199891
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי ז'ירארדוב
ז'ירארדוב Zyrardow

עיר במחוז וארשה, מרכז-פולין.

הקהילה היהודית


יהודים התיישבו בז'ירארדוב בשנות ה-40 של המאה ה-19. ב-1897 מנתה הקהילה 2,310 נפש (%23 מכלל האוכלוסיה); רובם התפרנסו כפועלים וכפקידים במפעלי הטכסטיל מקומיים, והיו ביניהם גם סוחרים, בעלי-מלאכה, עובדי תחבורה ומכונאים.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בז'ירארדוב עם כניסת הגרמנים כ-3,000 יהודים.

תקופת השואה

הגרמנים נכנסו לז'ירארדוב ב- 8 בספטמבר 1939. ב-1940 הובאו לעיר כ-1,000 מיהודי הסביבה ורוכזו שם בגיטו. בפברואר 1941 גורשו כל היהודים מן מז'ירארדוב. רובם עברו לווארשה, שוכנו בגיטו, וגורלם בתום המלחמה היה כגורל יהודי גיטו וארשה.


הקהילה היהודית אחרי המלחמה

אחרי המלחמה חזרו יהודים בודדים לעיר . ביולי 1946 היו בעיר 18 יהודים , אולם בהמשך עזבו רובם לעיר לודז' , לערים אחרות ולישראל . בשנת 1952 נותרו בעיר רק 3 יהודים ובשנת 1960 נפטר בה היהודי האחרון .

משנת 1939 יש ארגון םעיל של יוצאי העיר בישראל .

מאמרי יזכור פורסמו ע"י יוצאי העיר בארגנטינה בשנת 1961 ובארה"ב בשנת 1983 .

בית הכנסת נבנה בעיר בשנת 1874 . הוא נפגע קשה בזמן מלחמת העולם השנייה ע"י הגרמנים ושרידיו ושרידי המקווה הסמוך פורקו סופית בשנת 1960 לצרכי בנייה .

בית הספר היהודי בעיר נוסד אחרי מלחמת העולם הראשונה . הוא שרד את מלחמת העולם השנייה ואחרי המלחמה נפתחו בו משרדים של הביטוח הלאומי הפולני , בית ספר ובהמשך מחלקה של העירייה .

בית הקברות נוסד בעיר במחצית השניה של המאה ה - 19 על שטח של 0.8 האקטר . הגרמנים חיללו אותו בזמן מלחמת העולם השנייה ולקחו ממנו מצבות רבות לצרכי בנייה . אחרי המלחמה נותרו בו כ - 100 מצבות עומדות , שהעתיקה שבהן היא משנת 1880 . כן יש במקום אנדרטה משנת 1906 לזכר 3 יהודים שנורו ע"י המשטרה של הצאר הרוסי בזמן הפגנת פועלים . בשנת 1967 נבנתה במקום אנדרטה לזכר היהודים שנספו בשואה , ביזמת יהודים יוצאי העיר .
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי