חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

גנסין, אורי ניסן

סופר. נולד בסטרודוב (Starodub), אוקראינה, ובילה את ילדותו בעיר קטנה במחוז אורל (Orel). בגיל 18 הצטרף לצוות העורכים של עיתון "הצפירה" בווארשה, ובו פרסם גם שירים, ביקורת ספרותית, ספורים ותרגומים. אחר כך עבר מעיר לעיר, וחי תקופה מסוימת ביקאטרינוסלאב, וילנה וקייב. ב-1907 הגיע ללונדון לשמש עורך-עמית, ביחד עם י"ח ברנר, של כתב העת "המעורר". עקב כישלונו של כתב העת, מחלוקת עם ברנר ובריאות לקויה, הגיע לארץ-ישראל עוד באותה שנה. מכיוון שלא הצליח להסתגל למציאות של ארץ-ישראל, חזר כעבור מספר חודשים לרוסיה.
הפרוזה שלו נחשבת לאחת החשובות בתולדות הספרות העברית. היא כוללת, בין היתר, את הסיפורים הצידה (1905), בינתיים (1906), בטרם (1909), בגנים (1909), קטטה (1912), ואצל (1913). נפטר בווארשה, פולין.
תאריך לידה:
1880
תאריך פטירה:
1913
מקום לידה:
סטארודוב
מקום פטירה:
ורשה
סוג אישיות:
Writer
מספר פריט:
199041
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
גנסין, אורי ניסן
סופר. נולד בסטרודוב (Starodub), אוקראינה, ובילה את ילדותו בעיר קטנה במחוז אורל (Orel). בגיל 18 הצטרף לצוות העורכים של עיתון "הצפירה" בווארשה, ובו פרסם גם שירים, ביקורת ספרותית, ספורים ותרגומים. אחר כך עבר מעיר לעיר, וחי תקופה מסוימת ביקאטרינוסלאב, וילנה וקייב. ב-1907 הגיע ללונדון לשמש עורך-עמית, ביחד עם י"ח ברנר, של כתב העת "המעורר". עקב כישלונו של כתב העת, מחלוקת עם ברנר ובריאות לקויה, הגיע לארץ-ישראל עוד באותה שנה. מכיוון שלא הצליח להסתגל למציאות של ארץ-ישראל, חזר כעבור מספר חודשים לרוסיה.
הפרוזה שלו נחשבת לאחת החשובות בתולדות הספרות העברית. היא כוללת, בין היתר, את הסיפורים הצידה (1905), בינתיים (1906), בטרם (1909), בגנים (1909), קטטה (1912), ואצל (1913). נפטר בווארשה, פולין.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי