חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 3
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי סינסינאטי

סינסינאטי

עיר במדינת אוהיו, ארצות-הברית


את העדה היהודית הראשונה בסינסינאטי הקימו עשרה יוצאי אנגליה, ב-1824. בגלי הגירה נוספים הגיעו לעיר יהודים מהולנד, מאלזאס (צרפת) ובעיקר מגרמניה. באותה עת הייתה מגמת יהודי המקום לתנועת הרפורמה. עם ההגירה ממזרח-אירופה בסוף המאה גברה הנטייה לתנועה הקונסרבאטיבית ובעקבותיה, בסוף המאה ה- 19, גם פעילות ציונית.

באמצע המאה ה-19 נטלו היהודים חלק פעיל בכל ענפי הכלכלה בעיר, ובפרט בתעשיות ההלבשה ובמפעלי הזיקוק. במאה העשרים בלט חלקם במסחר במקרקעין , בענף הבניין ובמקצועות החופשיים.

משנת 1900 והלאה העמידו יהודי סינסינאטי ארבעה ראשי-עירייה: יוליוס פליישמן, פרדריך שפיגל, מאריי סיזנגוד (1930-1926) וולטון בכרך (1967-1961). גילברט בטמן ובנו תפסו עמדות בכירות במערכת המשפט.

בסינסינאטי פעל יצחק מאיר וייז (1900-1819), אבי תנועת הרפורמה ביהדות אמריקה. ב- 1854 נתמנה לרב במקום ותוך זמן קצר נעשתה העדה שבהנהגתו לאחד המרכזים הרפורמיים הראשונים במדינה. הוא גם הוציא סידור-תפילה מיוחד - "מנהג אמריקה" באנגלית ובגרמנית, ופירסם במשך שנים רבות כתבי-עת רפורמיים חשובים.

בשנת 1070 היה מספר תושביה של סינסינאטי 448,500. מספר היהודים נאמד ב-30,000 בשנת 1976. היישוב היהודי נמנה עם המעמד הבינוני הגבוה והתרכז בפרברים המיוחסים. בקהילה היו עשר עדות אורתודוכסיות, ארבע רפורמיות ושלוש קונסרבאטיביות. הלשכה לחינוך יהודי קיימה פיקוח רופף על בתי-הספר היומיים והדתיים לילדי יהודים. ה"היברו יוניון קולג'" (שנוסד ב-1875) הפך להיות מרכז חשוב להוראת היהדות ולהכשרת רבנים רפורמיים. בעיר פעלו בית-חולים יהודי ושני מוסדות לטיפול בזקנים, מרכז קהילתי (מ-1932), מוסדות צדקה, סניפים של ארגונים ארציים, לרבות ציוניים, ושני מועדונים חברתיים.

בשנות השמונים ירד מספר היהודים בעיר, ובשנת 1997 חיו בסינסינאטי כ- 25,000 יהודים.
סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
198974
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי סינסינאטי
סינסינאטי

עיר במדינת אוהיו, ארצות-הברית


את העדה היהודית הראשונה בסינסינאטי הקימו עשרה יוצאי אנגליה, ב-1824. בגלי הגירה נוספים הגיעו לעיר יהודים מהולנד, מאלזאס (צרפת) ובעיקר מגרמניה. באותה עת הייתה מגמת יהודי המקום לתנועת הרפורמה. עם ההגירה ממזרח-אירופה בסוף המאה גברה הנטייה לתנועה הקונסרבאטיבית ובעקבותיה, בסוף המאה ה- 19, גם פעילות ציונית.

באמצע המאה ה-19 נטלו היהודים חלק פעיל בכל ענפי הכלכלה בעיר, ובפרט בתעשיות ההלבשה ובמפעלי הזיקוק. במאה העשרים בלט חלקם במסחר במקרקעין , בענף הבניין ובמקצועות החופשיים.

משנת 1900 והלאה העמידו יהודי סינסינאטי ארבעה ראשי-עירייה: יוליוס פליישמן, פרדריך שפיגל, מאריי סיזנגוד (1930-1926) וולטון בכרך (1967-1961). גילברט בטמן ובנו תפסו עמדות בכירות במערכת המשפט.

בסינסינאטי פעל יצחק מאיר וייז (1900-1819), אבי תנועת הרפורמה ביהדות אמריקה. ב- 1854 נתמנה לרב במקום ותוך זמן קצר נעשתה העדה שבהנהגתו לאחד המרכזים הרפורמיים הראשונים במדינה. הוא גם הוציא סידור-תפילה מיוחד - "מנהג אמריקה" באנגלית ובגרמנית, ופירסם במשך שנים רבות כתבי-עת רפורמיים חשובים.

בשנת 1070 היה מספר תושביה של סינסינאטי 448,500. מספר היהודים נאמד ב-30,000 בשנת 1976. היישוב היהודי נמנה עם המעמד הבינוני הגבוה והתרכז בפרברים המיוחסים. בקהילה היו עשר עדות אורתודוכסיות, ארבע רפורמיות ושלוש קונסרבאטיביות. הלשכה לחינוך יהודי קיימה פיקוח רופף על בתי-הספר היומיים והדתיים לילדי יהודים. ה"היברו יוניון קולג'" (שנוסד ב-1875) הפך להיות מרכז חשוב להוראת היהדות ולהכשרת רבנים רפורמיים. בעיר פעלו בית-חולים יהודי ושני מוסדות לטיפול בזקנים, מרכז קהילתי (מ-1932), מוסדות צדקה, סניפים של ארגונים ארציים, לרבות ציוניים, ושני מועדונים חברתיים.

בשנות השמונים ירד מספר היהודים בעיר, ובשנת 1997 חיו בסינסינאטי כ- 25,000 יהודים.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי