חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

פרידמן, פיליפ

Friedman, Philip (1901-1960), historian, who studied at the universities of Lvov and Vienna and who was awarded a doctorate for his thesis on "Galizischen Juden im Kampfe ihre Gleichberechtigung 1848-68" ("The Jews of Galicia during their struggle for Equality 1848-68:). He went on to conduct further research into the history of the Jews of Poland during the 19th century. In particular he became an expert on the Jews of Lodz. He taught history at the Jewish High School in Lodz and the Institute of Jewish Studies in Warsaw, Poland. He wrote Hebrew text books for schools. He spent World War 2 hiding out in Lvov.

After the liberation he went to Lublin where he organized the Central Jewish Historical Commission, later known as the Jewish Historical Institute in Warsaw which researched and documented the fate of Polish Jewry in the war. In 1946 he moved to the American Zone of Germany where he was asked to organize an educational project for Holocaust survivors. In 1948 he emigrated to the USA where he directed the Jewish Teachers Institute in New York. Friedman also lectured on Jewish history at Columbia University.

He undertook a number of projects for Yad Vashem and wrote several books on the Holocaust.
תאריך לידה:
1901
תאריך פטירה:
1960
מקום לידה:
פולין
מקום פטירה:
ארה"ב ארצות הברית של אמריקה
סוג אישיות:
היסטוריונים
מספר פריט:
196477
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
פרידמן, פיליפ
Friedman, Philip (1901-1960), historian, who studied at the universities of Lvov and Vienna and who was awarded a doctorate for his thesis on "Galizischen Juden im Kampfe ihre Gleichberechtigung 1848-68" ("The Jews of Galicia during their struggle for Equality 1848-68:). He went on to conduct further research into the history of the Jews of Poland during the 19th century. In particular he became an expert on the Jews of Lodz. He taught history at the Jewish High School in Lodz and the Institute of Jewish Studies in Warsaw, Poland. He wrote Hebrew text books for schools. He spent World War 2 hiding out in Lvov.

After the liberation he went to Lublin where he organized the Central Jewish Historical Commission, later known as the Jewish Historical Institute in Warsaw which researched and documented the fate of Polish Jewry in the war. In 1946 he moved to the American Zone of Germany where he was asked to organize an educational project for Holocaust survivors. In 1948 he emigrated to the USA where he directed the Jewish Teachers Institute in New York. Friedman also lectured on Jewish history at Columbia University.

He undertook a number of projects for Yad Vashem and wrote several books on the Holocaust.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי