חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

גודמן, בני

תאריך לידה:
ה 30 ל מאי 1909
תאריך פטירה:
ה 13 ל יוני 1986
מקום לידה:
שיקגו
מקום פטירה:
ניו יורק
סוג אישיות:
מנצח/ת
,
קלרניתן/ית
מספר פריט:
192443
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
גודמן, בני
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי