חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
1 \ 2
נמחקו
נוספו
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי בעלז / בלז

בעלז / בלז
Belz


עיר במחוז לבוב, מערב אוקראינה. בין שתי מלחמות העולם בגליציה המזרחית , פולין.

יהודים ישבו בבלז ב-1413. במאה ה-16 הייתה שם קהילה מאורגנת ולה בית כנסת של עץ.

בתחילת המאה ה-19 חיו בבלז כ-460 יהודים, שהיו כ-20 אחוזים מכלל התושבים. ב-1817 כיהן כרב העיר שלום בן אליעזר רוקח, מייסד חסידות בלז, ולחצרו נהרו יהודים מכל הסביבה. בסוף המאה ה-19 חיו בבלז כ-2,900 יהודים, שהיו כ-60 אחוזים מאוכלוסיית העיר. ב-1843 נחנך בעיר בית-הכנסת הגדול. מ-1855 כיהן האדמו"ר יהושע, צעיר בניו של הרב שלום. בימיו התפשטה החסידות בכל ערי גליציה המזרחית. בנו, ר' יששכר בר, יצא נגד הציונות והציונים, אך בנו של ר' יששכר, ר' אהרון בר, עלה לארץ ישראל ב-1944 והקים את מרכז חסידות בלז בישראל.

באמצע המאה ה-17 עסקו יהודי בלז בסחר בעורות, בדבש, בבדים ובתבלינים. יהודים היו חוכרי הכנסות האוצר והכנסות העיר, חוכרי מבשלת הבירה ומשרפת היי"ש. כן עסקו יהודי בלז במלאכה. במאה ה-18 עד המאה העשרים עסקו מרבית יהודי העיר בסחר זעיר, ברוכלות ובמלאכה. במאה ה-20 היתה פרנסתם של יהודים רבים קשורה בחצר האדמו"ר.

משנות ה-1930, בשל המשבר הכלכלי בפולין, נפתחו חנויות קואופרטיביות של פולנים ושל אוקראינים, והסוחרים היהודים התקשו להתחרות בהן. הקהילה הקימה קופת גמילות חסדים להלוואות לסוחרים הנזקקים. קופת "יד חרוצים" תמכה בנזקקים שבין בעלי המלאכה.

ראשוני הציונים בבלז פעלו כמעט במחתרת מתחילת המאה ה-20. בהשפעת חצר האדמו"ר התנכלו להם השלטונות. ב-1910 הקימו ציוני בלז ספרייה בשם "אולם קריאה יהודי" ושם התנהלה פעולתם.

עם התפתחות התנועה הציונית בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, פעלו בבלז "התאחדות פועלי ציון", "הציונים הכלליים", "המזרחי" והציונים הרביזיוניסטים. ב-1924 הוקם סניף "עזרא". כן קמו ארגוני הנוער "אחווה", "גורדוניה" ו"הנוער הציוני". ב-1934 התקיימו בבלז שני קיבוצי-הכשרה. בעיר אורגנו אספות פומביות, שעורי עברית ונפתחה ספרייה.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בבלז כ-2,500 יהודים.

תקופת השואה
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) עברו בבלז אלפי פליטים יהודים שברחו מפולין הכבושה בידי הגרמנים. הקהילה סיפקה להם קורת-גג ומזון. כשנסוג הצבא הפולני מבלז, התארגנו בני הנוער היהודים להגנה עצמית מפני התקפות של אוקראינים אנטישמיים.

בעקבות ההסכם עם גרמניה, לפיו נמסרו האזורים המזרחיים של פולין לשליטת ברית המועצות, נכנסו הסובייטים לעיירה ב-22 בספטמבר 1939, וחיל-החלוץ הגרמני שהיה בה, נסוג. אך משנקבע הגבול בין שטחי הכיבוש הגרמניים לסובייטים נכללה בלז בצד הגרמני. עם הצבא הסובייטי הנסוג נמלטו מהעיר כמעט כל תושביה היהודים אל השטח הרוסי. בבלז נותרו כ-30 יהודים.

ב-10 באוקטובר 1939 נכנסו הגרמנים לבלז. התושבים האוקראינים ואיכרי הסביבה שדדו את הרכוש היהודי הנטוש, והעלו את בית הכנסת העתיק באש. היהודים נצטוו לענוד סימן זהוי והועבדו בעבודות כפייה ובשרותים.

במרס 1941 היו בבלז 113 יהודים. ככל הנראה הקימו הגרמנים בבלז מחנה עבודה והחלו לרכז במקום יהודים ממקומות אחרים. בסוף מאי 1942 היו שם כ-1,540 יהודים, רובם עבדו לצרכי הגרמנים בחוות החקלאיות הסמוכות ובכריתת עצי יער.

ב-2 ביוני 1942, הובילו הגרמנים כ-1,000 מיהודי-בלז, ברגל, מהלך 50 ק"מ להרובישוב (Hrubieszow) ועד 10 ביוני שילחו את כולם למחנה ההשמדה בסוביבור. בספטמבר 1942 העבירו את היהודים הנותרים לגטו הרובישוב וגורלם היה כגורל יהודי המקום.

בתום המלחמה שבו לעיר כ-220 יהודים. רובם מאלו שנמלטו לרוסיה בפרוץ המלחמה ומיעוטם - שהסתתרו ביערות ובכפרי הסביבה. ב-1970 היה ישוב יהודי קטן במקום, ובית כנסת יחיד.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
187629
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
Gamoran, Emanuel (1895-1962), educator born in Belz, Ukraine near the border with Poland (then part of the Russian Empire). He was brought to the USA by his parents in 1907.

From 1917 to 1921 he worked for the New York Board of Jewish Education, then in 1923 he was appointed Director of the Commission on Jewish Education of the Union of American Hebrew Congregations. He held this position for almost 40 years. In 1927-1928 he he was president of the National Council of Jewish education. Gamoran was responsible for the preparation and introduction of numerous new textbooks and he revolutionized many learning methods for the Hebrew education system.

Shalom Rokeah (1779-1885) Founder of hasidic dynasty.

Orphaned while still a child he studied under his uncle Issachar Ber of Sokal whose daughter he married. At Sokal he was influenced by hasidic teachings. He was appointed rabbi in Belz where he was recognized as a tsaddik and attracted a large following, including rabbis and other tsaddikim. Belz now became the focus of Hasidism in Galicia. Many legends were related of miracles performed by Rokeah but he was also a noted talmudist who insisted on the principle of learning in Hasidism. He was active in public affairs and was a spokesman for Galician Jewry,viewing Haskalah as a grave danger to traditional Judaism.

  אהרן רוקח - המהר"א מבעל (1880 - 1957), האדמו"ר מבעלז. שושלת אדמו"רי בעלז נוסדה על ידי ר' שלום רוקח (1779 - 1855). כרבה של קהילת בעלז הוא אסף סביבו חסידים רבים, וחצרו היתה למרכז החסידות בגליציה. הוא נודע בבקיאותו בתלמוד והיה לאגדה בחייו. הוא ראה בתנועת ההשכלה סכנה ליהדות המסורתית ונלחם בה בכל כוחו. הוא נחשב לנציגה של יהדות גליציה. יורשו היה בנו יהושע (1825 - 1894) שהקים את אגודת מחזיקי הדת במלחמתו נגד ההתבוללות. האדמו"ר הבא היה יששכר דב (1854 - 1927) שהתנגד לציונות ולאגדות ישראל. במלחמת העולם הראשונה נמלט להונגריה שם הצטרפו יהודים הונגרים רבים לחסידות בעלז. הוא חזר לבעלז בשנת 1925. בנו אהרן (1880 - 1957) סבל בתקופת מלחמת העולם השנייה, ובשנת 1944 הקים מחדש את מרכז חסידות בעלז בירושלים.

ההלויה של האדמו"ר מבעלז, ר' יששכר דב רוקח זצ"ל,
השלישי בשושלת האדמו"רים של בעלז.
בעלז, גליציה, כ"ב מרחשוון תרפ"ז (1926), אז פולין.
(ירושלים, ארכיון לחקר החסידות)

בלז
יהודים בבלז,
אוקראינה, 1916-1917
צילום: חיילי הצבא הגרמני במלחמת העולם ה-I
(בית התפוצות ארכיון התצלומים,
באדיבות האקדמיה הפולנית למדעים, וארשה)
Rabbi of Belz

The dynasty was founded by R. Shalom Rokeah (1779-1855). As rabbi of Belz he attracted a large following and his court became the center of Hasidism in Galicia. He was a noted talmudist and was the subject of many legends. He viewed the Enlightenment (Haskalah) as a danger to traditional Judaism and combated it where he could. He was regarded as the spokesman of Galician Jewry. (See under Sokal). He was succeeded by his son, Yehoshua (1825-1894) who formed the Mahzikei ha-Das Association as part of his fight against assimilation. He was succeeded by Yissakhar Dov (1854-1927) who strongly opposed both Zionism and Agudat Israel. In World War I he fled to Hungary where he got many Hungarian Jews to join Belz Hasidism, He returned to Belz in 1925. His son Aharon (1880-1957) suffered during the Holocaust and in 1944 reestablished the headquarters of the dynasty in Jerusalem.
Rabbi of Belz

The dynasty was founded by R. Shalom Rokeah (1779-1855). As rabbi of Belz he attracted a large following and his court became the center of Hasidism in Galicia. He was a noted talmudist and was the subject of many legends. He viewed the Enlightenment (Haskalah) as a danger to traditional Judaism and combated it where he could. He was regarded as the spokesman of Galician Jewry. (See under Sokal). He was succeeded by his son, Yehoshua (1825-1894) who formed the Mahzikei ha-Das Association as part of his fight against assimilation. He was succeeded by Yissakhar Dov (1854-1927) who strongly opposed both Zionism and Agudat Israel. In World War I he fled to Hungary where he got many Hungarian Jews to join Belz Hasidism, He returned to Belz in 1925. His son Aharon (1880-1957) suffered during the Holocaust and in 1944 reestablished the headquarters of the dynasty in Jerusalem.

Nissan Spivak (1824-1906) Cantor and composer.

He was cantor in Belz and was generally known as ‘Nissi Belzer’. Later he was cantor at Kishinev and from 1877 at Berdichev. In his childhood he had an accident which damaged his voice but he had an extensive reputation primarily as a composer and choir conductor. It was his vocal handicap that led him to develop original synagogue music in which the choir, instead of being merely an accompaniment or used for responses, was assigned lengthy ensembles - with solos and duets - reducing the role of the cantor. Spivak attracted many students to Berdichev and took his choirs to other centers, including hasidic courts.

 

גיאורגו (ייז'י) לנגר (1894-1943) משורר.
אחיו הצעיר של המחזאי פרנטישק לנגר. נולד בפראג.
 
לנגר מרד בסביבתו המתבוללת. אחרי ביקור בארץ ישראל ב- 1913 נסע לבלז ושם חי שנים אחדות אצל חצרו של האדמור מבלז. כששב לפראג המשיך לשמור מצוות ולהתלבש כחסיד.
 
כשפרצה מלחמת העולם הראשונה שב לנגר לבלז, אך נאלץ להתגייס לצבא האוסטרי. בהמשך שוחרר מהשירות בשל אדיקותו הדתית.
 
הוא לימד בבית ספר יהודי ופרסם שירים בעברית. חיבר גם ספרים בגרמנית, שעסקו בשילוב בין פסיכואנליזה לבין ספרות עברית.
יצירותיו המפורסמות ביותר הן קבצי שירה וסיפורים חסידיים בצ'כית.
 
היה ידיד טוב של פרנץ קפקא ואף לימד אותו עברית.
 
אחרי שכבשו הגרמנים את פראג ב- 1938, נמלט לישראל וכתב ספר נוסף של שירים בעברית.