חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

הייד, פרסי

תאריך לידה:
1913
תאריך פטירה:
1977
מקום לידה:
דורטמונד, גרמניה
מקום פטירה:
שיקגו
סוג אישיות:
Poet
,
מלחין/ה
מספר פריט:
186950
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
הייד, פרסי
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי