חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
שם משפחה
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

מקור השם זקס

SACHS, SAKS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא טופונים. שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו למקום, כגון בין מקום לידה, מגורים ארעיים, מסחר או קרובי משפחה.

הפירוש המילולי של השם זקס הוא "סכסוני", כלומר תושב של סכסוניה, חבל ארץ בגרמניה שבו נוכחותם של היהודים מוזכרת החל מהמאה ה-10. זקס והגרסאות שלו אומצו לעתים קרובות כשם משפחה משום שנחשבו לנוטריקון (נוטריקון או ראשי תיבות הוא שם המורכב לרוב מהאותיות התחיליות של ביטוי עברי אשר מתייחס בדרך כלל לקרוב משפחה, ייחוס או עיסוק) של הביטוי העברי "זרכ קודש שמו" אשר הצביע על כך שאלה הם צאצאים של יהודים שמתו על קידוש השם. חלק מהמשפחות מייחסות את עצמן אל היהודים שנהרגו בעיר סטנדל בסכסוניה, גרמניה, בתחילת המאה ה-16 - "זרע קודש סטנדל"; משפחות אחרות נחשבות לצאצאים של היהודים שנפגעו קשות בעיר שפייר ע"נ הריין בגרמניה בעת מסעות הצלב - "זרע קודש שפייר". אחרים בחרו בשם משפחה זה לכבוד יהודים שנהרגו ברדיפות מבלי לציין את שם המקום.

אפשר ששם משפחה זה הוא גם פטרונים, כלומר שם משפחה שנגזר משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, במקרה זה ממקור מקראי. אפשר שהמשות בקבוצה זאת נגזרו גם מהשם המקראי יצחק (איזאק; איזקס, בלועזית). גרסאות של שם המשפחה זקס נפוצות בכל רחבי אירופה. סקלין מתועד בצרפת בשנת 1200; זקס מתועד במאה ה-14; וסק במאה ה-15. זק (שפירושה המילולי בגרמנית הוא "שק") מוזכר בשנת 1498. זקל, זקליס וזקלס מוזכרים בפראג, צ'כיה, בשנת 1677. זכסה מתועד בשנת 1678; שם החיבה זכסלין ב-1694; סקלין ב-1745 וזקס ב-1761.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי זקס כוללים את הבנאי הגרמני סלומו זקס (1846-1772); את המלומד הליטאי שניואר זקס (1892-18159; ואת המשוררת והמחזאית הגרמניה נלי (לאוני) זקס, כלת פרס נובל לספרות בשנת 1966.
מספר פריט:
183460
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:

Senior Sachs (1815-1892) Scholar.

Born in Kedainiai, Lithuania, he grew up in Zagare, Lithuania, where his father was a rabbi. Already as a boy he was interested in Hebrew literature and became acquainted with Haskala. About 1839, he went to Dubno where he earned a livelihood by teaching Hebrew, and spent most of his time reading scientific and philosophical works. For two years he taught in Raseiniai, Lithuania, where he was a friend of the novelist Avraham Mapu. In 1844 Sachs reached Berlin, Germany, where he entered the university and in 1854 was invited to Paris by Baron Joseph Guenzburg as his private librarian and tutor to his children. He became involved in many aspects of Hebrew literature but as his interests were so diffuse most of his works were unfinished. Sachs edited journals and pamphlets and wrote articles and studies in Hebrew.

במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
שם משפחה
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
מקור השם זקס
SACHS, SAKS

שמות משפחה נובעים מכמה מקורות שונים. לעיתים לאותו שם קיים יותר מהסבר אחד. שם משפחה זה הוא טופונים. שמות אלו, אשר נובעים משמות של מקומות, לא בהכרח מעידים על קשר היסטורי ישיר לאותו מקום, אבל יכולים להצביע על קשר בלתי ישיר בין נושא השם או אבותיו למקום, כגון בין מקום לידה, מגורים ארעיים, מסחר או קרובי משפחה.

הפירוש המילולי של השם זקס הוא "סכסוני", כלומר תושב של סכסוניה, חבל ארץ בגרמניה שבו נוכחותם של היהודים מוזכרת החל מהמאה ה-10. זקס והגרסאות שלו אומצו לעתים קרובות כשם משפחה משום שנחשבו לנוטריקון (נוטריקון או ראשי תיבות הוא שם המורכב לרוב מהאותיות התחיליות של ביטוי עברי אשר מתייחס בדרך כלל לקרוב משפחה, ייחוס או עיסוק) של הביטוי העברי "זרכ קודש שמו" אשר הצביע על כך שאלה הם צאצאים של יהודים שמתו על קידוש השם. חלק מהמשפחות מייחסות את עצמן אל היהודים שנהרגו בעיר סטנדל בסכסוניה, גרמניה, בתחילת המאה ה-16 - "זרע קודש סטנדל"; משפחות אחרות נחשבות לצאצאים של היהודים שנפגעו קשות בעיר שפייר ע"נ הריין בגרמניה בעת מסעות הצלב - "זרע קודש שפייר". אחרים בחרו בשם משפחה זה לכבוד יהודים שנהרגו ברדיפות מבלי לציין את שם המקום.

אפשר ששם משפחה זה הוא גם פטרונים, כלומר שם משפחה שנגזר משמו הפרטי של אחד מאבות המשפחה, במקרה זה ממקור מקראי. אפשר שהמשות בקבוצה זאת נגזרו גם מהשם המקראי יצחק (איזאק; איזקס, בלועזית). גרסאות של שם המשפחה זקס נפוצות בכל רחבי אירופה. סקלין מתועד בצרפת בשנת 1200; זקס מתועד במאה ה-14; וסק במאה ה-15. זק (שפירושה המילולי בגרמנית הוא "שק") מוזכר בשנת 1498. זקל, זקליס וזקלס מוזכרים בפראג, צ'כיה, בשנת 1677. זכסה מתועד בשנת 1678; שם החיבה זכסלין ב-1694; סקלין ב-1745 וזקס ב-1761.

אישים מוכרים בעלי שם המשפחה היהודי זקס כוללים את הבנאי הגרמני סלומו זקס (1846-1772); את המלומד הליטאי שניואר זקס (1892-18159; ואת המשוררת והמחזאית הגרמניה נלי (לאוני) זקס, כלת פרס נובל לספרות בשנת 1966.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
Senior Sachs

Senior Sachs (1815-1892) Scholar.

Born in Kedainiai, Lithuania, he grew up in Zagare, Lithuania, where his father was a rabbi. Already as a boy he was interested in Hebrew literature and became acquainted with Haskala. About 1839, he went to Dubno where he earned a livelihood by teaching Hebrew, and spent most of his time reading scientific and philosophical works. For two years he taught in Raseiniai, Lithuania, where he was a friend of the novelist Avraham Mapu. In 1844 Sachs reached Berlin, Germany, where he entered the university and in 1854 was invited to Paris by Baron Joseph Guenzburg as his private librarian and tutor to his children. He became involved in many aspects of Hebrew literature but as his interests were so diffuse most of his works were unfinished. Sachs edited journals and pamphlets and wrote articles and studies in Hebrew.