חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי שאדק

שאדק SZADEK

עיר במחוז לודז' (LODZ), מרכז פולין.


שאדק הייתה עיר מסוף המאה ה-13, נעשתה עיר-מלך, וישיבת יהודים הייתה אסורה בתחומיה. במאה ה- 16 שימשה שאדק מרכז טקסטיל, אך דולדלה במגיפות ובמלחמות של המאה ה- 17.

יהודים מעטים התיישבו בשאדק במאה ה-17, למרות האיסורים, הגבלות התעסוקה וההשפלות. בחלוקת פולין בסוף המאה ה- 18 היה האזור בשליטת רוסיה הצארית, והשלטון הרוסי ביטל את ההגבלות. מ-1802 החל המקום להתפתח, ונתגבשה קהילה יהודית בעיר.

תחילה הייתה קהילת שאדק מסופחת לקהילת לאסק (LASK). במחצית הראשונה של המאה ה- 19 נעשתה קהילה עצמאית, נבחר ועד-קהילה וקודש בית-עלמין.

ב-1921 ישבו בשאדק 535 יהודים. פרנסתם הייתה בעיקר על המסחר והמלאכה.

האזור שב לשליטת פולין העצמאית אחרי מלחמת העולם הראשונה. בשנות השלושים נפגעה הקהילה מן המשבר הכלכלי והאנטישמיות שבא בעקבותיו.

פעילות ציונית הייתה בעיר בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, ונפתחו סניפי המפלגות הציוניות. "הציונים-הכלליים" היו רוב בקהילה.

בספטמבר 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, חיו בשאדק כ-480 יהודים.


תקופת השואה

אחרי פרוץ המלחמה (1 בספטמבר) נכבש האיזור בידי הגרמנים כעבור כמה ימים. בימים הראשונים לכיבוש גורשו יהודים משאדק, ככל הנראה לזדונסקה-וולה (ZDUNSKA WOLA), ומשם מזרחה. רוב היהודים נותרו בעיירה ורוכזו בגטו באמצע שנת 1940.

הגיטו חוסל באוגוסט 1942, כשכל 405 היהודים שולחו למחנה ההשמדה חלמנו.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
168450
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי שאדק
שאדק SZADEK

עיר במחוז לודז' (LODZ), מרכז פולין.


שאדק הייתה עיר מסוף המאה ה-13, נעשתה עיר-מלך, וישיבת יהודים הייתה אסורה בתחומיה. במאה ה- 16 שימשה שאדק מרכז טקסטיל, אך דולדלה במגיפות ובמלחמות של המאה ה- 17.

יהודים מעטים התיישבו בשאדק במאה ה-17, למרות האיסורים, הגבלות התעסוקה וההשפלות. בחלוקת פולין בסוף המאה ה- 18 היה האזור בשליטת רוסיה הצארית, והשלטון הרוסי ביטל את ההגבלות. מ-1802 החל המקום להתפתח, ונתגבשה קהילה יהודית בעיר.

תחילה הייתה קהילת שאדק מסופחת לקהילת לאסק (LASK). במחצית הראשונה של המאה ה- 19 נעשתה קהילה עצמאית, נבחר ועד-קהילה וקודש בית-עלמין.

ב-1921 ישבו בשאדק 535 יהודים. פרנסתם הייתה בעיקר על המסחר והמלאכה.

האזור שב לשליטת פולין העצמאית אחרי מלחמת העולם הראשונה. בשנות השלושים נפגעה הקהילה מן המשבר הכלכלי והאנטישמיות שבא בעקבותיו.

פעילות ציונית הייתה בעיר בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, ונפתחו סניפי המפלגות הציוניות. "הציונים-הכלליים" היו רוב בקהילה.

בספטמבר 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, חיו בשאדק כ-480 יהודים.


תקופת השואה

אחרי פרוץ המלחמה (1 בספטמבר) נכבש האיזור בידי הגרמנים כעבור כמה ימים. בימים הראשונים לכיבוש גורשו יהודים משאדק, ככל הנראה לזדונסקה-וולה (ZDUNSKA WOLA), ומשם מזרחה. רוב היהודים נותרו בעיירה ורוכזו בגטו באמצע שנת 1940.

הגיטו חוסל באוגוסט 1942, כשכל 405 היהודים שולחו למחנה ההשמדה חלמנו.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי