חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

Taubes, Aharon Moshe Ben Jacob

Rabbi

He was a pupil of Yaakov Ornstein of Lvov, Poland (now in Ukraine). He served as rabbi of Sniatyn, Poland, and in 1841 was appointed rabbi of Jassy and district, in Romania. In this position he was of considerable influence on Romanian Jewry. Taubes was an outstanding rabbinical authority and rabbis from many places turned to him with their queries in Jewish law. He wrote responsa, comments on the Talmud, and a work on the Pentateuch which shows his knowledge of Kabbalah.
תאריך לידה:
1782
תאריך פטירה:
1852
מקום לידה:
לבוב
סוג אישיות:
רבנים
מספר פריט:
148833
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
Taubes, Aharon Moshe Ben Jacob
Rabbi

He was a pupil of Yaakov Ornstein of Lvov, Poland (now in Ukraine). He served as rabbi of Sniatyn, Poland, and in 1841 was appointed rabbi of Jassy and district, in Romania. In this position he was of considerable influence on Romanian Jewry. Taubes was an outstanding rabbinical authority and rabbis from many places turned to him with their queries in Jewish law. He wrote responsa, comments on the Talmud, and a work on the Pentateuch which shows his knowledge of Kabbalah.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי