חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי ברשטיץ

ברשטיץ (Bartyciai)

עיירה קטנה במחוז מאז'ייק (Mazeikiai), צפון-מערב ליטא.

 

בשנת 1921 ישבו בברשטיץ 87 יהודים. כמה מהם עסקו בחקלאות. פרנסת היהודים בעיירה הייתה קשה ורובם עזבו ועלו לארץ ישראל.

בשנת 1941 חיו במקום כ-15 משפחות יהודיות.


תקופת השואה

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר, 1939) וכיבוש פולין בידי הגרמנים, עברה ליטא לתחום השליטה הסובייטי וסופחה בסוף קיץ 1940 לברית המועצות.

ימים אחדים אחרי המתקפה הגרמנית על ברית המועצות (22 ביוני 1941) כבש הצבא הגרמני את העיירה.
לפי מקורות ליטאיים-סובייטיים, בשנת 1941, רצחו ליטאים לאומנים בברשטיץ 13 משפחות של תושבים מקומיים. אם כי אין ציון מפורש, הדעת נותנת שמדובר במשפחות יהודיות. ייתכן גם, שיהודי ברשטיץ, כולם או מקצתם, נלקחו ליאלוק (Ylakiai),  או למאז'ייק, שם רוכזו כל יהודי הסביבה ונרצחו ב-9 באוגוסט 1941.

סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
143992
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי ברשטיץ

ברשטיץ (Bartyciai)

עיירה קטנה במחוז מאז'ייק (Mazeikiai), צפון-מערב ליטא.

 

בשנת 1921 ישבו בברשטיץ 87 יהודים. כמה מהם עסקו בחקלאות. פרנסת היהודים בעיירה הייתה קשה ורובם עזבו ועלו לארץ ישראל.

בשנת 1941 חיו במקום כ-15 משפחות יהודיות.


תקופת השואה

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר, 1939) וכיבוש פולין בידי הגרמנים, עברה ליטא לתחום השליטה הסובייטי וסופחה בסוף קיץ 1940 לברית המועצות.

ימים אחדים אחרי המתקפה הגרמנית על ברית המועצות (22 ביוני 1941) כבש הצבא הגרמני את העיירה.
לפי מקורות ליטאיים-סובייטיים, בשנת 1941, רצחו ליטאים לאומנים בברשטיץ 13 משפחות של תושבים מקומיים. אם כי אין ציון מפורש, הדעת נותנת שמדובר במשפחות יהודיות. ייתכן גם, שיהודי ברשטיץ, כולם או מקצתם, נלקחו ליאלוק (Ylakiai),  או למאז'ייק, שם רוכזו כל יהודי הסביבה ונרצחו ב-9 באוגוסט 1941.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי