חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

אשר, יז'י

Ascher, Jerzy (1884-1944), painter, architect born in Warsaw, Poland (then part of the Russian Empire). From 1904-1907 he studied at the Warsaw Polytechnic Institute. In 1908 he continued his studies in architecture at the Technische Hochschule in Berlin-Charlottenburg, Germany.

After graduating in 1909, he settled in Krakow, where he worked in an architectural firm and participated in the work on the reconstruction of the Wawel Castle. In 1914-1918 he was an architect in Warsaw and Lvov (Lemberg, now Lviv, in Ukraine). He participated in the Polish-Soviet War in 1920.

In 1925 he went to France, where he lived in La Ciotat on the Mediterranean coast, and devoted himself entirely to painting. He painted landscapes, still lifes, nudes and portraits using decorative and sophisticated colors. In 1943 he, together with his wife, was arrested and imprisoned in the concentration Camp des Gurs, from where they were later deported to Auschwitz.

Ascher was a cousin of the painter Roman Kramsztyk (1885-1942).
תאריך לידה:
1884
תאריך פטירה:
1944
מקום לידה:
ורשה
סוג אישיות:
צייר/ת
מספר פריט:
142361
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
אשר, יז'י
Ascher, Jerzy (1884-1944), painter, architect born in Warsaw, Poland (then part of the Russian Empire). From 1904-1907 he studied at the Warsaw Polytechnic Institute. In 1908 he continued his studies in architecture at the Technische Hochschule in Berlin-Charlottenburg, Germany.

After graduating in 1909, he settled in Krakow, where he worked in an architectural firm and participated in the work on the reconstruction of the Wawel Castle. In 1914-1918 he was an architect in Warsaw and Lvov (Lemberg, now Lviv, in Ukraine). He participated in the Polish-Soviet War in 1920.

In 1925 he went to France, where he lived in La Ciotat on the Mediterranean coast, and devoted himself entirely to painting. He painted landscapes, still lifes, nudes and portraits using decorative and sophisticated colors. In 1943 he, together with his wife, was arrested and imprisoned in the concentration Camp des Gurs, from where they were later deported to Auschwitz.

Ascher was a cousin of the painter Roman Kramsztyk (1885-1942).
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי