חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי קאראסו באזאר

קאראסו באזאר Karasu Bazar

(ביילוגורסק)

עיר בחצי האי קרים, אוקראינה , היום רוסיה


קהילת קארוסו באזאר הייתה הגדולה שבקהילות יהודי קרים ("קרימצ'אקים"), שהיו דוברי טאטארית.

ב-1839 הוציא החוקר הקראי אברהם פירקוביץ אוסף שלם של ספרי תורה וכתבי יד עתיקים מבית הכנסת המקומי והעבירם לאחר זמן לספרייה הלאומית בסנט פטרסבורג.

בסוף המאה ה- 19 מנתה הקהילה 3,150 נפש לערך, והיו ביניהם כ-50 קראים. רב הקהילה היה ר' חיים חזקיה מדיני, שכיהן כרב הראשי של יהודי קרים בשנים 1899-1866.

יהודי קאראסו באזאר התפרנסו על מלאכה, על גידולי ירקות ועל מסחר זעיר.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בקאראסו באזאר כ-2,500 יהודים.


בימי המלחמה, אחרי שכבשו הגרמנים את האזור בקיץ 1941, הועמדה בספק השתייכותם של ה"קרימנצ'אקים" לגזע היהודי, ובכל זאת על-פי הוראות מברלין הומתו יהודי המקום בידי הגרמנים ובידי עוזריהם האוקראינים בסוף אותה השנה.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
141195
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי קאראסו באזאר
קאראסו באזאר Karasu Bazar

(ביילוגורסק)

עיר בחצי האי קרים, אוקראינה , היום רוסיה


קהילת קארוסו באזאר הייתה הגדולה שבקהילות יהודי קרים ("קרימצ'אקים"), שהיו דוברי טאטארית.

ב-1839 הוציא החוקר הקראי אברהם פירקוביץ אוסף שלם של ספרי תורה וכתבי יד עתיקים מבית הכנסת המקומי והעבירם לאחר זמן לספרייה הלאומית בסנט פטרסבורג.

בסוף המאה ה- 19 מנתה הקהילה 3,150 נפש לערך, והיו ביניהם כ-50 קראים. רב הקהילה היה ר' חיים חזקיה מדיני, שכיהן כרב הראשי של יהודי קרים בשנים 1899-1866.

יהודי קאראסו באזאר התפרנסו על מלאכה, על גידולי ירקות ועל מסחר זעיר.

ערב מלחמת העולם השנייה ישבו בקאראסו באזאר כ-2,500 יהודים.


בימי המלחמה, אחרי שכבשו הגרמנים את האזור בקיץ 1941, הועמדה בספק השתייכותם של ה"קרימנצ'אקים" לגזע היהודי, ובכל זאת על-פי הוראות מברלין הומתו יהודי המקום בידי הגרמנים ובידי עוזריהם האוקראינים בסוף אותה השנה.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי