חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קגן, יעקב

Kagan, Jakub (1896-1942), composer, born in Nowogrodek (Novogrudek, then in the Russian Empire, now in Belarus). Kagan was educated at the Warsaw Music Institute before 1918, and then he was admitted to the newly established Association of Polish Composers and Stage Authors in Warsaw. Two years later he took part, as a Polish soldier, in the defense of Warsaw during the Polish-Bolshevik war of 1920.

Having established his own "Kagan's Jazz Band" in 1922, he started performing at the "Mirage" cabaret and at the operetta theatre "Nowości" (Novelties) in Warsaw. During 1926-1927 his band started performing at "Bristol", at the time the most elegant hotel of Warsaw. It was during late 1920s that Kagan composed his tango "Złota pantera" (The Golden Panther) which was played for the first time in the mountain spa of Żegiestów in Poland in 1929. "The Golden Panther" immediately became a huge hit, especially when Andrzej Włast, the director of the revue theatre "Morskie Oko" in Warsaw, included Kagan's hit into his grand revue "1000 pięknych dziewcząt" (Thousand of Pretty Girls) in the fall season of 1929. The later Kagan's compositions confirmed his outstanding position among Polist cabaret authors of the time, especially with his hits "Jesienna piosenka" (Autumn Song) which was turned into a hit by the Warsaw diseuse, Hanka Ordonówna, or "Tyś mych uczuć niewarta" (You're Not Worth My Feelings), another tango.

The 1930s were for Kagan a decade of success. Helived in a large and modern flat on the fashionable Aleje Ujazdowskie of Warsaw, his orchestra performed at the best hotels and night-clubs of Poland: "Adria", "Carlton" or "Casanova" in Warsaw, "Feniks" in Cracow, "Patria" in the mountain spa of Krynica or "Ritz" in Bialystok. Kagan was the director of the house orchestra of the "Cristall-Electro" record company as well as director of some musical productions at the theatre-cinema "Colosseum" in Warsaw.

With the capture of Warsaw by the Nazis in 1939, Kagan had to give up his appartment and was forced to move to Warsaw Ghetto. He tried to make a living by playing piano at the restaurant "Splendid" and also for several productions by the ghetto music theatre "Melody Palace". Kagan died in the Warsaw Ghetto in 1942.
מקום לידה:
נובוגרודק
מקום פטירה:
ורשה
סוג אישיות:
מלחין/ה
,
פסנתרן/ית
מספר פריט:
140284
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קגן, יעקב
Kagan, Jakub (1896-1942), composer, born in Nowogrodek (Novogrudek, then in the Russian Empire, now in Belarus). Kagan was educated at the Warsaw Music Institute before 1918, and then he was admitted to the newly established Association of Polish Composers and Stage Authors in Warsaw. Two years later he took part, as a Polish soldier, in the defense of Warsaw during the Polish-Bolshevik war of 1920.

Having established his own "Kagan's Jazz Band" in 1922, he started performing at the "Mirage" cabaret and at the operetta theatre "Nowości" (Novelties) in Warsaw. During 1926-1927 his band started performing at "Bristol", at the time the most elegant hotel of Warsaw. It was during late 1920s that Kagan composed his tango "Złota pantera" (The Golden Panther) which was played for the first time in the mountain spa of Żegiestów in Poland in 1929. "The Golden Panther" immediately became a huge hit, especially when Andrzej Włast, the director of the revue theatre "Morskie Oko" in Warsaw, included Kagan's hit into his grand revue "1000 pięknych dziewcząt" (Thousand of Pretty Girls) in the fall season of 1929. The later Kagan's compositions confirmed his outstanding position among Polist cabaret authors of the time, especially with his hits "Jesienna piosenka" (Autumn Song) which was turned into a hit by the Warsaw diseuse, Hanka Ordonówna, or "Tyś mych uczuć niewarta" (You're Not Worth My Feelings), another tango.

The 1930s were for Kagan a decade of success. Helived in a large and modern flat on the fashionable Aleje Ujazdowskie of Warsaw, his orchestra performed at the best hotels and night-clubs of Poland: "Adria", "Carlton" or "Casanova" in Warsaw, "Feniks" in Cracow, "Patria" in the mountain spa of Krynica or "Ritz" in Bialystok. Kagan was the director of the house orchestra of the "Cristall-Electro" record company as well as director of some musical productions at the theatre-cinema "Colosseum" in Warsaw.

With the capture of Warsaw by the Nazis in 1939, Kagan had to give up his appartment and was forced to move to Warsaw Ghetto. He tried to make a living by playing piano at the restaurant "Splendid" and also for several productions by the ghetto music theatre "Melody Palace". Kagan died in the Warsaw Ghetto in 1942.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי