חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי ניון

ניון

עיר בדרום מזרח צרפת.


יהודים ישבו בניון במאה ה- 13, ולא נפגעו בעת גירושי היהודים מצרפת בשנים 1306 ו-1322. אולם הם סבלו קשות בימי "המגיפה השחורה" (1348), הקהילה הדלדלה, ובסוף המאה ה-15 כבר לא היו יהודים במקום.

בין חכמי העיר היה ר' יצחק בן מרדכי קמחי, המכונה "הקטן".


בימי מלחמת-העולם השנייה מצאו מקלט בניון כ-50 משפחות יהודיות, רובם פליטים מחבל הסאר.


משנות השבעים למאה העשרים אין בניון ארגון קהילתי כלשהו.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
140181
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי ניון
ניון

עיר בדרום מזרח צרפת.


יהודים ישבו בניון במאה ה- 13, ולא נפגעו בעת גירושי היהודים מצרפת בשנים 1306 ו-1322. אולם הם סבלו קשות בימי "המגיפה השחורה" (1348), הקהילה הדלדלה, ובסוף המאה ה-15 כבר לא היו יהודים במקום.

בין חכמי העיר היה ר' יצחק בן מרדכי קמחי, המכונה "הקטן".


בימי מלחמת-העולם השנייה מצאו מקלט בניון כ-50 משפחות יהודיות, רובם פליטים מחבל הסאר.


משנות השבעים למאה העשרים אין בניון ארגון קהילתי כלשהו.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי