חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

גינזנבורג, מרדכי אהרון

Guezenburg, Mordechai Aaron (1795-1846), Hebrew author and founder of the first modern Jewish school in Lithuania, born in Salantai, Lithuania (then part of the Russian Empire). He lived in Vilna from 1835. Before that he was a private tutor. In 1841, together with Solomon Salkind, he founded a modern Jewish school and became its headmaster until his death. He was a member of the Haskalah and became its spokesman in Vilna. Guezenburg was a moderate member of the movement and opposed radicals; he was equally opposed to either orthodox or secular extremists. He practiced the social mitzvot which he considered to be social regulations, the observance of which was to the immediate benefit of community life. He wrote books on French and Russian History. He published two volumes of "Devir", an anthology of letters, essays and short stories written by famous people including Goethe and Heine. In it Guezenburg translated some of the letters of Eliezer Halevi, secretary to Moses Montefiore, who had accompanied his employer on his first visit to Eretz Israel. "Devir" inspired in its readers a love for Eretz Israel and influenced authors like Abraham Mapu and Kalman Shullman. Guezenburg's most original work was his autobiography "Avi-ezer" which attacked the educational system of the traditional heder. Guezenburg wrote in Mishnaic and Talmudic Hebrew.
תאריך לידה:
1795
תאריך פטירה:
1846
מקום לידה:
סאלאנט
מקום פטירה:
ליטא
סוג אישיות:
מחבר/ת
,
מחנך/ת
מספר פריט:
138993
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
גינזנבורג, מרדכי אהרון
Guezenburg, Mordechai Aaron (1795-1846), Hebrew author and founder of the first modern Jewish school in Lithuania, born in Salantai, Lithuania (then part of the Russian Empire). He lived in Vilna from 1835. Before that he was a private tutor. In 1841, together with Solomon Salkind, he founded a modern Jewish school and became its headmaster until his death. He was a member of the Haskalah and became its spokesman in Vilna. Guezenburg was a moderate member of the movement and opposed radicals; he was equally opposed to either orthodox or secular extremists. He practiced the social mitzvot which he considered to be social regulations, the observance of which was to the immediate benefit of community life. He wrote books on French and Russian History. He published two volumes of "Devir", an anthology of letters, essays and short stories written by famous people including Goethe and Heine. In it Guezenburg translated some of the letters of Eliezer Halevi, secretary to Moses Montefiore, who had accompanied his employer on his first visit to Eretz Israel. "Devir" inspired in its readers a love for Eretz Israel and influenced authors like Abraham Mapu and Kalman Shullman. Guezenburg's most original work was his autobiography "Avi-ezer" which attacked the educational system of the traditional heder. Guezenburg wrote in Mishnaic and Talmudic Hebrew.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי