חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

לוצאטו, שמואל דוד

תאריך לידה:
1800
תאריך פטירה:
1865
מקום לידה:
טרייסט
מקום פטירה:
פאדובה
סוג אישיות:
Poet
מספר פריט:
136127
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
לוצאטו, שמואל דוד
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי