חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי דופיגהיים

Duppigheim 

A village in the Bas-Rhin department, France.

סוג מקום:
כפר
מספר פריט:
131571
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי דופיגהיים

Duppigheim 

A village in the Bas-Rhin department, France.

חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי