חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי ורכני-אודינסק

ורכני-אודינסק (אולאן-אודה)

בירת הרפובליקה הבוראטית המונגולית.

היהודים הראשונים שהתיישבו במקום היו גולים מרוסיה האירופית בימי הצארים.

ב-1897 התגוררו בעיר 908 יהודים (%11.2 מכלל האוכלוסיה) ועסקו בעיקר במסחר. עוד 1,220 יהודים חיו בסביבה, ורובם עסקו בחקלאות.

לפי מיפקד תושבים בשנת 1959 נמצאו ביישובים עירוניים ברפובליקה כ-2,250 יהודים, רובם כנראה בבירה, ו-450 באזורים הכפריים.

כ-%92 מיהודי האזור הצהירו על רוסית כשפת-דיבור.
סוג מקום:
עיר
מספר פריט:
121253
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי ורכני-אודינסק
ורכני-אודינסק (אולאן-אודה)

בירת הרפובליקה הבוראטית המונגולית.

היהודים הראשונים שהתיישבו במקום היו גולים מרוסיה האירופית בימי הצארים.

ב-1897 התגוררו בעיר 908 יהודים (%11.2 מכלל האוכלוסיה) ועסקו בעיקר במסחר. עוד 1,220 יהודים חיו בסביבה, ורובם עסקו בחקלאות.

לפי מיפקד תושבים בשנת 1959 נמצאו ביישובים עירוניים ברפובליקה כ-2,250 יהודים, רובם כנראה בבירה, ו-450 באזורים הכפריים.

כ-%92 מיהודי האזור הצהירו על רוסית כשפת-דיבור.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי