חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
מקום
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

קהילת יהודי ושקי

ושקי VASKIAI

(במקורות יהודים: ואשקאי)

עיירה במחוז בירז' (BIRZAI), צפון ליטא.


לפני מלחמת העולם הראשונה ישבו בעיירה כ-110 משפחות יהודיות. הן גורשו משם בימי המלחמה. אחרי המלחמה חזרו היהודים לואשקי. בעיירה היה בית מדרש ובית ספר "יבנה". בין רבני העיירה היה ר' אברהם הופנברג, שכיהן בראשית המאה ה-20, ותלמידיו שימשו ברבנות בישראל ובארצות הברית. הרב האחרון בעיירה, היה ר' צבי יעקב ינקילוב, הוא נספה עם קהילתו בשואה.

לפני מלחמת העולם הראשונה עסקו היהודים במסחר, בעיקר של פשתן וייצאו אותו לאנגליה. כן היו ביניהם בעלי מלאכה. בליטא העצמאית ירד הסחר בפשתן בגלל התחרות מצד ברית המועצות על השוק האנגלי, ובעלי המלאכה היהודים נפגעו עם הקמת הקואופרטיבים הליטאיים. משפחות יהודיות היגרו באותה עת לדרום אפריקה ולארצות הברית.

ערב מלחמת העולם השניה חיו בעיירה כ-80 משפחות יהודיות.


תקופת השואה

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) וכיבוש פולין בידי הגרמנים עברה ליטא לתחום השליטה הסובייטי וסופחה בסוף קיץ 1940 לברית המועצות.

מיד עם תחילת המתקפה הגרמנית על ברית המועצות (22 ביוני 1941), עוד לפני שהגיעו גרמנים לואשקי, התארגנו בעיירה ליטאים לאומנים חמושים, שראו להם "משימה לאומית" לחסל יהודים. הם עצרו יהודים שנחשדו באהדה לסובייטים וירו בהם. 27 יהודים נרצחו בבית העלמין היהודי ונטמנו בקבר אחים.

ביום ג' באלול תש"א, 26 באוגוסט 1941, הובלו כל בני הקהילה היהודית של ואשקי לעיירה פוסבול (PASVALYS), שם נרצחו עם יהודי המקום והסביבה.

אחרי המלחמה הוקמה מצבה על קבר האחים בפוסבול.
סוג מקום:
עיירה
מספר פריט:
121033
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:

פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
מקום
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
קהילת יהודי ושקי
ושקי VASKIAI

(במקורות יהודים: ואשקאי)

עיירה במחוז בירז' (BIRZAI), צפון ליטא.


לפני מלחמת העולם הראשונה ישבו בעיירה כ-110 משפחות יהודיות. הן גורשו משם בימי המלחמה. אחרי המלחמה חזרו היהודים לואשקי. בעיירה היה בית מדרש ובית ספר "יבנה". בין רבני העיירה היה ר' אברהם הופנברג, שכיהן בראשית המאה ה-20, ותלמידיו שימשו ברבנות בישראל ובארצות הברית. הרב האחרון בעיירה, היה ר' צבי יעקב ינקילוב, הוא נספה עם קהילתו בשואה.

לפני מלחמת העולם הראשונה עסקו היהודים במסחר, בעיקר של פשתן וייצאו אותו לאנגליה. כן היו ביניהם בעלי מלאכה. בליטא העצמאית ירד הסחר בפשתן בגלל התחרות מצד ברית המועצות על השוק האנגלי, ובעלי המלאכה היהודים נפגעו עם הקמת הקואופרטיבים הליטאיים. משפחות יהודיות היגרו באותה עת לדרום אפריקה ולארצות הברית.

ערב מלחמת העולם השניה חיו בעיירה כ-80 משפחות יהודיות.


תקופת השואה

אחרי פרוץ מלחמת העולם השנייה (1 בספטמבר 1939) וכיבוש פולין בידי הגרמנים עברה ליטא לתחום השליטה הסובייטי וסופחה בסוף קיץ 1940 לברית המועצות.

מיד עם תחילת המתקפה הגרמנית על ברית המועצות (22 ביוני 1941), עוד לפני שהגיעו גרמנים לואשקי, התארגנו בעיירה ליטאים לאומנים חמושים, שראו להם "משימה לאומית" לחסל יהודים. הם עצרו יהודים שנחשדו באהדה לסובייטים וירו בהם. 27 יהודים נרצחו בבית העלמין היהודי ונטמנו בקבר אחים.

ביום ג' באלול תש"א, 26 באוגוסט 1941, הובלו כל בני הקהילה היהודית של ואשקי לעיירה פוסבול (PASVALYS), שם נרצחו עם יהודי המקום והסביבה.

אחרי המלחמה הוקמה מצבה על קבר האחים בפוסבול.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי