חיפוש
הדפסה
שיתוף
הפריט שבחרת:
אישיות
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות

Egon Pollack

1784 – 184
רב
נולד בברוד, כיום ברפובליקה הצ'כית.

כיהן כרב בקוייטין משנת 1813, בהוליץ (1820), באייזנשטדט, אוסטריה (1822) ובבוניהד, הונגריה (1841), שם היתה לו מחלוקת עם הקהילה שביקשה להכניס כמה רפורמות. פרלס אמנם נטה לליברליות, אך התנגד לרפורמות ושב לברוד, שם נפטר. השו"תים שכתב יצאו לאור לאחר מותו.
תאריך לידה:
1879
תאריך פטירה:
בין 1933 לבין 1879
מספר פריט:
120732
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי
מקומות קרובים:
פריטים קשורים:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
אישיות
אA
אA
אA
רוצה לעזור לנו לשפר את התוכן? אפשר לשלוח הצעות
Egon Pollack
1784 – 184
רב
נולד בברוד, כיום ברפובליקה הצ'כית.

כיהן כרב בקוייטין משנת 1813, בהוליץ (1820), באייזנשטדט, אוסטריה (1822) ובבוניהד, הונגריה (1841), שם היתה לו מחלוקת עם הקהילה שביקשה להכניס כמה רפורמות. פרלס אמנם נטה לליברליות, אך התנגד לרפורמות ושב לברוד, שם נפטר. השו"תים שכתב יצאו לאור לאחר מותו.
חובר ע"י חוקרים של אנו מוזיאון העם היהודי