חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ציונטו, מונה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11451
Print
Share
מונה
ציונטו
was born
Daughter of
שרה
סולומון
and
משה
ציונטו
,
Mother of
חיים
ציונטו
,
טל
הלפרין
,
מירב
הלפרין
,
,
Images:
First name:
מונה
Surname:
ציונטו
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ציונטו, מונה
Mother of
סולומון, שרה
ציונטו, משה
ציונטו, ארייה
ציונטו, סימונה
ציונטו, מונה
הלפרין, בנצי
סולומון, יצחק
לאה
פפי
ציונטו, שלמה
ציונטו, חיים
הלפרין, טל
הלפרין, מירב
ציונטו, מיכאלה
This information is based on family tree no. 11451 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
הלפרין, מירב
הלפרין, טל
ציונטו, חיים
ציונטו, משה
סולומון, שרה
ציונטו, מונה
סולומון, יצחק
לאה
פפי
ציונטו, שלמה
הלפרין, בנצי
ציונטו, ארייה
ציונטו, סימונה
ציונטו, מיכאלה