חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 8511 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Holzer, Ellen Ruth

People in this tree:
Show
Tree ID number:
8511
Print
Share
Ellen Ruth
Holzer
was born
Daughter of
Lily
Cohn
and
Hans(Chaim)
Holzer
,
Mother of
Isak
Gelber
,
Rafael
Gelber
,
Zipora
Gelber
,
,
Images:
First name:
Ellen Ruth
Surname:
Holzer
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Holzer, Ellen Ruth
Mother of
Cohn, Lily
Holzer, Hans(Chaim)
Holzer, Aliya
Holzer, Ellen Ruth
Gelber, Yosko
Bindefeld, Fanny
Holzer, Nathan
Gelber, Isak
Gelber, Rafael
Gelber, Zipora
This information is based on family tree no. 8511 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Gelber, Zipora
Gelber, Rafael
Gelber, Isak
Holzer, Hans(Chaim)
Cohn, Lily
Holzer, Ellen Ruth
Bindefeld, Fanny
Holzer, Nathan
Gelber, Yosko
Holzer, Aliya