חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9142 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שוורצמן, מינה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9142
Print
Share
מינה
שוורצמן
was born
on
10 לדצמבר 1917
,
Daughter of
איגה
פינקל
and
אשר
שוורצמן
,
died
on
17 למאי 1999
,
Mother of
Huma (Ania)
Shvarzman
,
,
Images:
First name:
מינה
Surname:
שוורצמן
Gender:
נקבה
Date of birth:
10 לדצמבר 1917
Date of death:
17 למאי 1999
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
17 MAY 1999
Date:
17 למאי 1999
Event Type:
לידה
Description:
10 DEC 1917
Date:
10 לדצמבר 1917
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שוורצמן, מינה
10 לדצמבר 1917
died
on
17 למאי 1999
Father of
10 לדצמבר 1917
17 MAY 1999
10 DEC 1917
פינקל, איגה
שוורצמן, אשר
שוורצמן, יחיאל
שוורצמן, סורה
שוורצמן, חיה
שוורצמן, מינה
הולצמן, חיים
פינקל, יעקב
סודיק, צרנה
שוורצמן, אהרון
Huma Shvarzman
Shvarzman, Huma (Ania)
שוורצמן, מינה
פינקל, יעקב
סודיק, צרנה
שוורצמן, אהרון
Huma Shvarzman
הולצמן, חיים
שוורצמן, יחיאל
שוורצמן, סורה
שוורצמן, חיה
This information is based on family tree no. 9142 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Mother of
שוורצמן, אשר
פינקל, איגה
Shvarzman, Huma (Ania)