חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פינקל, איגה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9142
Print
Share
איגה
פינקל
was born
on
23 לאוגוסט 1893
,
Daughter of
and
,
died
on
18 ליולי 1967
,
Mother of
,
,
,
,
,
Images:
First name:
איגה
Surname:
פינקל
Gender:
נקבה
Date of birth:
23 לאוגוסט 1893
Date of death:
18 ליולי 1967
Events:
Event Type:
לידה
Description:
23 AUG 1893
Date:
23 לאוגוסט 1893
Event Type:
פטירה
Description:
18 JUL 1967
Date:
18 ליולי 1967
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פינקל, איגה
23 לאוגוסט 1893
died
on
18 ליולי 1967
Mother of
23 לאוגוסט 1893
23 AUG 1893
18 JUL 1967