חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 9142 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of שוורצמן, סורה

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9142
Print
Share
סורה
שוורצמן
was born
Daughter of
איגה
פינקל
and
אשר
שוורצמן
,
Images:
First name:
סורה
Surname:
שוורצמן
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of שוורצמן, סורה
פינקל, איגה
שוורצמן, אשר
שוורצמן, יחיאל
שוורצמן, חיה
שוורצמן, סורה
פנדריך, הירש
פינקל, יעקב
סודיק, צרנה
שוורצמן, אהרון
Huma Shvarzman
שוורצמן, מינה
This information is based on family tree no. 9142 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
שוורצמן, אשר
פינקל, איגה
שוורצמן, סורה
פינקל, יעקב
סודיק, צרנה
שוורצמן, אהרון
Huma Shvarzman
פנדריך, הירש
שוורצמן, יחיאל
שוורצמן, חיה
שוורצמן, מינה