חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of פינקל, חיים

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9142
Print
Share
חיים
פינקל
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
חיים
Surname:
פינקל
Gender:
זכר
Events:
Event Type:
פטירה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of פינקל, חיים
פינקל, יעקב
סודיק, צרנה
פינקל, שורע
פינקל, חנה
פינקל, ריבקה
פינקל, טובע
פינקל, ברל
פינקל, איגה
פינקל, זלמן
פינקל, חיים
רוזה
פינקל, לייזר
פינקל, שפרינצה