חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Mayer, L.

People in this tree:
Show
Tree ID number:
7279
Print
Share
L.
Mayer
was born
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
L.
Surname:
Mayer
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Mayer, L.
Father of
Mayer, L.
Mayer, M.
Mayer, H.
Mayer, K.
Schall, A.
Bloch, A.
Mayer, F.
Weiss, E.
Mayer, P.