חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 11251 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ברואר, סופי

People in this tree:
Show
Tree ID number:
11251
Print
Share
סופי
ברואר
was born
on
1923
,
Daughter of
ריקה
אייזנמן
and
יוסף
ברויאר
,
died
on
2009
,
Images:
First name:
סופי
Surname:
ברואר
Gender:
נקבה
Date of birth:
1923
Date of death:
2009
Notes:
Living Individual - Details withheld
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
2009
Date:
2009
Age:
85-86
Event Type:
לידה
Description:
1923
Date:
1923
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ברואר, סופי
1923
died
on
2009
1923
Living Individual - Details withheld
2009
1923
אייזנמן, ריקה
ברויאר, יוסף
ברויאר, מטה מ
ברואר, סופי
אייזנמן, יעקב
פרינס, דינה
הירש, סופיה צפורה סופי
ברויאר, סלומון זלמן
ברואר, שמשון
ברואר, סופי
אייזנמן, יעקב
פרינס, דינה
הירש, סופיה צפורה סופי
ברויאר, סלומון זלמן
ברויאר, מטה מ
ברואר, שמשון
This information is based on family tree no. 11251 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
ברויאר, יוסף
אייזנמן, ריקה