חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Kahana, Daughter 1

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3378
Print
Share
Daughter 1
Kahana
was born
Son of
,
Images:
First name:
Daughter 1
Surname:
Kahana
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Kahana, Daughter 1
Kahana, Josef Mordechai
Kahana, 2 Daughter
Kahana, Daughter 3
Kahana, Jacov
Kahana, Moshe
Kahana, Meir
Kahana, Shemuel \ZANVIIL
Kahana, Daughter 1
Sevartz Acoen, Izchak Meir
Kahana, Iechiel Zevi MAIN
Kahana, Zevi Hirsh Hontrowishu