חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Heller, 2 Shemuel number Libman HaLevi

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3378
Print
Share
2 Shemuel number Libman HaLevi
Heller
was born
on
1601
,
Son of
Rechel
Ashkenazi
and
Yom Tov Libman HaLevi Gershon Shaul
Heller
,
Images:
First name:
2 Shemuel number Libman HaLevi
Surname:
Heller
Gender:
זכר
Date of birth:
1601
Notes:
2 äøá ùîåàì áðå äùðé ùì øáéðå äéà äøá ùîåàì ø ùîåàì âø ááøéñ÷ åàçø ëê áðîéøåá ðùà àú äâáéøä ãáåøä áú äâàåï îå"ä àáøùé÷ áï ä÷öéï ø ùàåì ååàäì ø ùîåàì îåæëø áùðé î÷åîåú áôøåù éå"è åáùðéäí ðàîø ëé äåà äùéá áéùéáä òì ùàìåú àáéå áîâéìú äàéáä ëúá øáéðå ùàçøé çúåðú áðå ø àáøäí äúâåøø áùðú ùö÷ ááøéñ÷ àöì áðå ø ùîïàì åáéåí ùìéùé àçøé ùáú ùåáä òáøå äåà åáðå ìäúâåøø áðîéøåá åùí äú÷áìå áëáåã âãåì
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT 1601
Date:
1601
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Heller, 2 Shemuel number Libman HaLevi
1601
1601
2 äøá ùîåàì áðå äùðé ùì øáéðå äéà äøá ùîåàì ø ùîåàì âø ááøéñ÷ åàçø ëê áðîéøåá ðùà àú äâáéøä ãáåøä áú äâàåï îå"ä àáøùé÷ áï ä÷öéï ø ùàåì ååàäì ø ùîåàì îåæëø áùðé î÷åîåú áôøåù éå"è åáùðéäí ðàîø ëé äåà äùéá áéùéáä òì ùàìåú àáéå áîâéìú äàéáä ëúá øáéðå ùàçøé çúåðú áðå ø àáøäí äúâåøø áùðú ùö÷ ááøéñ÷ àöì áðå ø ùîïàì åáéåí ùìéùé àçøé ùáú ùåáä òáøå äåà åáðå ìäúâåøø áðîéøåá åùí äú÷áìå áëáåã âãåì
ABT 1601
Ashkenazi, Rechel
Heller, Yom Tov Libman HaLevi Gershon Shaul
Heller, 4 Abraham misecola Libman HaLevi
Heller, 12 Grina Libman Halevi
Libman Halevi Heller, 9 Rivka
Lipman Halevi Heler, 7 Nisel
Heller, 1 Moshe Mi Praque Number Libman HaLevi
Libman Halevi Heller, 5 Loewe
Heller, 3 Jeuda Lev Libman HaLevi
Libman Halevi Heller, 11 Unknown
Heller, 10 Dabarish Libman Halevi
Heller, 6 Rachel Libman Halevi
Heller, 2 Shemuel number Libman HaLevi
Vaaal, Devora
Teomim, Nechle
Ashenazi, Aaron Moses
Heller, Nathan HaLevi
Heller, 8 Reisel Raizel MAIN Libman Halevi
This information is based on family tree no. 3378 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Heller, Yom Tov Libman HaLevi Gershon Shaul
Ashkenazi, Rechel
Heller, 2 Shemuel number Libman HaLevi
Teomim, Nechle
Ashenazi, Aaron Moses
Heller, Nathan HaLevi
Vaaal, Devora
Heller, 4 Abraham misecola Libman HaLevi
Heller, 12 Grina Libman Halevi
Libman Halevi Heller, 9 Rivka
Lipman Halevi Heler, 7 Nisel
Heller, 1 Moshe Mi Praque Number Libman HaLevi
Libman Halevi Heller, 5 Loewe
Heller, 3 Jeuda Lev Libman HaLevi
Libman Halevi Heller, 11 Unknown
Heller, 10 Dabarish Libman Halevi
Heller, 6 Rachel Libman Halevi
Heller, 8 Reisel Raizel MAIN Libman Halevi