חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cohen, Gal

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12482
Print
Share
Gal
Cohen
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
Gal
Surname:
Cohen
Gender:
נקבה
Brothers / Sisters:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cohen, Gal
Cohen, Gavin
Rinat
Cohen, Omri
Cohen, Gal
Cohen, Lionel
Kaplan, Leonore (Lee)
Cohen, Daniel
Cohen, Gal
Cohen, Lionel
Kaplan, Leonore (Lee)
Cohen, Omri
Cohen, Daniel