חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 12482 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of DORFAN, Musha

People in this tree:
Show
Tree ID number:
12482
Print
Share
Musha
DORFAN
was born
on
1865
,
Daughter of
Mane
Dorfan
and
Tauba-Hinde
Luria
,
Images:
First name:
Musha
Surname:
DORFAN
Gender:
נקבה
Date of birth:
1865
Events:
Event Type:
לידה
Description:
1865
Date:
1865
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of DORFAN, Musha
1865
1865
1865
Dorfan, Mane
Luria, Tauba-Hinde
DORFAN, Shimen-Yovel
DORFAN, Itzek
DORFAN, Shora
DORFAN, Nochum
DORFAN, Movsha
DORFAN, Musha
Dorfan, Movsha
Toibe-Ginde
DORFAN, Zelick
DORFAN, Musha
Dorfan, Movsha
Toibe-Ginde
DORFAN, Shimen-Yovel
DORFAN, Itzek
DORFAN, Shora
DORFAN, Nochum
DORFAN, Movsha
DORFAN, Zelick
This information is based on family tree no. 12482 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Luria, Tauba-Hinde
Dorfan, Mane