חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Lenz, Danny

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9007
Print
Share
Danny
Lenz
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Danny
Surname:
Lenz
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Lenz, Danny
Alkalay, Ziporah
Lynes, George William
Lenz, Danny
Alkalay, Aharon Mansur
Begas, Esther
Lynes, William John
Rowe, Dorothy May
Lenz, Danny
Alkalay, Aharon Mansur
Begas, Esther
Lynes, William John
Rowe, Dorothy May