חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of HAKIM, ELIEZER

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1062
Print
Share
ELIEZER
HAKIM
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
ELIEZER
Surname:
HAKIM
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of HAKIM, ELIEZER
HAKIM, HANNA
HAKIM, SHIMON
HAKIM, HADAS
HAKIM, BENAYA,ABRAHAM
HAKIM, ARIEL
HAKIM, ELIEZER
HOFFMAN, HELENA (LENI)
HOFFMAN, ANDRIAS
HAKIM, RENANA