חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5575 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of PLANQUE, Jeanne Therese

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5575
Print
Share
Jeanne Therese
PLANQUE
was born
on
25 לאוקטובר 1796
,
Daughter of
Paschal Joseph
PLANQUE
and
Marie Reine
BARA
,
died
on
23 למרץ 1827
,
Images:
First name:
Jeanne Therese
Surname:
PLANQUE
Gender:
נקבה
Date of birth:
25 לאוקטובר 1796
Place of birth:
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
Date of death:
23 למרץ 1827
Place of death:
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
Events:
Event Type:
לידה
Description:
25 OCT 1796
Date:
25 לאוקטובר 1796
Event place:
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
Event Type:
פטירה
Description:
23 MAR 1827
Date:
23 למרץ 1827
Event place:
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of PLANQUE, Jeanne Therese
25 לאוקטובר 1796
died
on
23 למרץ 1827
25 לאוקטובר 1796
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
25 OCT 1796
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
23 MAR 1827
, Cagnicourt, PAS DE CALAIS
PLANQUE, Paschal Joseph
BARA, Marie Reine
PLANQUE, Adelaide Desiree Josephe
PLANQUE, Hermeline Sophie Joseph
PLANQUE, Philippe Guislain
PLANQUE, Ludivine
PLANQUE, Aimee Catherine Josephe
PLANQUE, Jean Louis Chretien
PLANQUE, Marie Lexavine
PLANQUE, Francois Joseph
PLANQUE, Jeanne Therese
PLANQUE, Philippe Guillain
TURPIN, Marie Philippine
BARA, Philippe- Francois
LEDOUX, Marie Angelique
PLANQUE, Pierre Antoine Joseph
PLANQUE, Valentine Desiree Josephe
PLANQUE, Jeanne Therese
TURPIN, Marie Philippine
BARA, Philippe- Francois
LEDOUX, Marie Angelique
PLANQUE, Pierre Antoine Joseph
PLANQUE, Philippe Guillain
PLANQUE, Adelaide Desiree Josephe
PLANQUE, Hermeline Sophie Joseph
PLANQUE, Philippe Guislain
PLANQUE, Ludivine
PLANQUE, Aimee Catherine Josephe
PLANQUE, Jean Louis Chretien
PLANQUE, Marie Lexavine
PLANQUE, Francois Joseph
PLANQUE, Valentine Desiree Josephe
This information is based on family tree no. 5575 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
BARA, Marie Reine
PLANQUE, Paschal Joseph