חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4929 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Unknown, Margaret

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4929
Print
Share
Margaret
Unknown
was born
,
Images:
First name:
Margaret
Surname:
Unknown
Gender:
נקבה
Spouses:
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Unknown, Margaret
Unknown, Margaret
Prebish, Ted
Unknown, Margaret
Prebish, Ted
This information is based on family tree no. 4929 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.