חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Ciobotaro, Kalman

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4241
Print
Share
Kalman
Ciobotaro
was born
Son of
Jana
Strul
and
Moshe
Cohen
,
died
on
20 לספטמבר 1986
,
Images:
First name:
Kalman
Surname:
Ciobotaro
Gender:
זכר
Date of death:
20 לספטמבר 1986
Place of death:
Israel
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
20 SEP 1986
Date:
20 לספטמבר 1986
Event place:
Israel
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Ciobotaro, Kalman
died
on
20 לספטמבר 1986
Israel
20 SEP 1986
Israel
Strul, Jana
Cohen, Moshe
Cohen, Isaac
?, Clara
Cohen, Rajel
Cohen, Eti
Ciobotaro, Yonel
Osias
Ciobotaro, Bercu
Ciobotaro, Kalman
Roni
Strul, Asher
Shlime
Cohen, Isaak
Raquel
Ciobotaro, Reiza
This information is based on family tree no. 4241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cohen, Moshe
Strul, Jana
Ciobotaro, Kalman
Strul, Asher
Shlime
Cohen, Isaak
Raquel
Roni
Cohen, Isaac
?, Clara
Cohen, Rajel
Cohen, Eti
Ciobotaro, Yonel
Osias
Ciobotaro, Bercu
Ciobotaro, Reiza