חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 4241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Cohen, Isaac

People in this tree:
Show
Tree ID number:
4241
Print
Share
Isaac
Cohen
was born
on
20 ליוני 1924
,
Son of
Jana
Strul
and
Moshe
Cohen
,
died
on
1 לאוקטובר 1993
,
Father of
Ramy
Cohen
,
Clarita
Cohen
,
,
Images:
First name:
Isaac
Surname:
Cohen
Gender:
זכר
Date of birth:
20 ליוני 1924
Place of birth:
Bacau, Rumania
Date of death:
1 לאוקטובר 1993
Place of death:
Caracas, Venezuela
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
1 OCT 1993
Date:
1 לאוקטובר 1993
Event place:
Caracas, Venezuela
Event Type:
לידה
Description:
20 JUN 1924
Date:
20 ליוני 1924
Event place:
Bacau, Rumania
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Cohen, Isaac
20 ליוני 1924
died
on
1 לאוקטובר 1993
Father of
20 ליוני 1924
Bacau, Rumania
Caracas, Venezuela
1 OCT 1993
Caracas, Venezuela
20 JUN 1924
Bacau, Rumania
Strul, Jana
Cohen, Moshe
?, Clara
Cohen, Rajel
Cohen, Eti
Ciobotaro, Yonel
Osias
Ciobotaro, Bercu
Ciobotaro, Reiza
Ciobotaro, Kalman
Cohen, Isaac
Madhala, Ada
Strul, Asher
Shlime
Cohen, Isaak
Raquel
Cohen, Ramy
Cohen, Clarita
Cohen, Isaac
Strul, Asher
Shlime
Cohen, Isaak
Raquel
Madhala, Ada
?, Clara
Cohen, Rajel
Cohen, Eti
Ciobotaro, Yonel
Osias
Ciobotaro, Bercu
Ciobotaro, Reiza
Ciobotaro, Kalman
This information is based on family tree no. 4241 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Cohen, Clarita
Cohen, Ramy
Cohen, Moshe
Strul, Jana