חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Levine, Susan

People in this tree:
Show
Tree ID number:
6259
Print
Share
Susan
Levine
was born
Mother of
,
,
,
,
Images:
First name:
Susan
Surname:
Levine
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Levine, Susan
Mother of
Levine, Susan
Weston, Leah Rachel
Weston, Eve Merrill
Weston, Benjamin Charles
Weston, Robert Lloyd
Levine, Susan
Weston, Robert Lloyd