חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Wernick, William

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5332
Print
Share
William
Wernick
was born
Father of
,
,
,
Images:
First name:
William
Surname:
Wernick
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Wernick, William
Father of
Wernick, William
Wernick, Sarah
Wernick, Peter
Lindenbaum, Ruth
Wernick, William
Lindenbaum, Ruth