חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 5332 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Nancy

People in this tree:
Show
Tree ID number:
5332
Print
Share
Nancy
was born
Mother of
Sheridon
,
Sanford (Sandy)
,
,
Images:
First name:
Nancy
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Nancy
Mother of
Nancy
FABER, Sheridon
FABER, Sanford (Sandy)
FABER, Benjamin (Bunny)
Nancy
FABER, Benjamin (Bunny)
This information is based on family tree no. 5332 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
FABER, Sanford (Sandy)
FABER, Sheridon