חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ?????, ????

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9949
Print
Share
����
�����
was born
Daughter of
and
,
Images:
First name:
����
Surname:
�����
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ?????, ????
?????, ?????
????, ??????
?????, ??????
?????, ?????
?????, ????
?????, ????
??????, ????
????, ?????
?????, ??-??
?????, ????
??????, ????
????, ?????
?????, ??????
?????, ?????
?????, ????
?????, ??-??