חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of ??????, ?????

People in this tree:
Show
Tree ID number:
9949
Print
Share
�����
������
was born
Son of
and
,
Father of
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
�����
Surname:
������
Gender:
זכר
Place of death:
��� ���
Events:
Event Type:
לידה
Event Type:
פטירה
Event place:
��� ���
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of ??????, ?????
Father of
��� ���
��� ���
??????, ???
??????, ????
??????, ????
??????, ????
??????, ?????
??????, ????
??????, ?????
???
????
??????, ?????
??? ?? ???? ?????
??????, ??? ?? ???? ?????
??????, ????
??????, ????
??????, ???
??????, ???
??????, ?????
??????, ????
??????, ???