חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of UNKNOWN, Bobbe Bella Bloch

People in this tree:
Show
Tree ID number:
2831
Print
Share
Bobbe Bella Bloch
UNKNOWN
was born
Mother of
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Images:
First name:
Bobbe Bella Bloch
Surname:
UNKNOWN
Gender:
נקבה
Events:
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ...
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of UNKNOWN, Bobbe Bella Bloch
Mother of
ABT .. ...
UNKNOWN, Bobbe Bella Bloch
Bloch, David Rachman
Bloch, ?
Bloch, Minnie
Block, Henoch
Bloch, Gittel
Bloch, Mordechai Elezer
Bloch, Laya
Block, Chaya
Bloch, Fanny
Bloch, ?