חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 3432 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Heinz, Barbro

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3432
Print
Share
Barbro
Heinz
was born
,
Images:
First name:
Barbro
Surname:
Heinz
Gender:
נקבה
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Heinz, Barbro
Heinz, Barbro
Heinz, Clifford
Rudel, Julius
This information is based on family tree no. 3432 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Heinz, Barbro
Heinz, Clifford
Rudel, Julius