חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Rudel, Jakob

People in this tree:
Show
Tree ID number:
3432
Print
Share
Jakob
Rudel
was born
on
1 לפברואר 1888
,
Son of
and
,
died
on
27 לדצמבר 1937
,
Father of
,
,
,
Images:
First name:
Jakob
Surname:
Rudel
Gender:
זכר
Date of birth:
1 לפברואר 1888
Place of birth:
Bojan
Date of death:
27 לדצמבר 1937
Place of death:
Vienna
Events:
Event Type:
קבורה
Event place:
Zentralfriedhof - Vienna
Event Type:
פטירה
Description:
27 DEC 1937
Date:
27 לדצמבר 1937
Event place:
Vienna
Event Type:
לידה
Description:
1 FEB 1888
Date:
1 לפברואר 1888
Event place:
Bojan
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גניאולוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Rudel, Jakob
1 לפברואר 1888
died
on
27 לדצמבר 1937
Father of
1 לפברואר 1888
Bojan
Vienna
Zentralfriedhof - Vienna
27 DEC 1937
Vienna
1 FEB 1888
Bojan