חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Praver, Roy Allan

People in this tree:
Show
Tree ID number:
1045
Print
Share
Roy Allan
Praver
was born
Son of
and
,
Images:
First name:
Roy Allan
Surname:
Praver
Gender:
זכר
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Praver, Roy Allan
Petesky, Francine Rhea
Praver, Albert
Praver, Mark Stuart
Praver, Roy Allan
Bubel, Nancy
Rosse, Bessie
Praver, Isidor (Izzy)
Praver, Robin Iris