חיפוש
Personal information
User generated content
This information is based on family tree no. 784 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree

Family Tree of Zaidman, Natka Rzepkowicz

People in this tree:
Show
Tree ID number:
784
Print
Share
Natka Rzepkowicz
Zaidman
was born
Daughter of
Zisel
Rzepkowicz
and
Issac
Zaidman
,
died
on
1943
,
Images:
First name:
Natka Rzepkowicz
Surname:
Zaidman
Gender:
נקבה
Date of death:
1943
Place of death:
Auschwitz,Poland
Events:
Event Type:
פטירה
Description:
ABT .. ... 1943
Date:
1943
Event place:
Auschwitz,Poland
Event Type:
לידה
Description:
ABT .. ...
0 Attachments:
במאגרי המידע הפתוחים
גנאלוגיה יהודית
שמות משפחה
קהילות יהודיות
תיעוד חזותי
מרכז המוזיקה היהודית
This information is based on family tree no. as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Family Tree
אA
אA
אA
Family Tree of Zaidman, Natka Rzepkowicz
died
on
1943
Auschwitz,Poland
ABT .. ... 1943
Auschwitz,Poland
ABT .. ...
Rzepkowicz, Zisel
Zaidman, Issac
Zaidman, Natka Rzepkowicz
Kaplan, Yosef
Rzepkowicz, Yakov
Noname, Nacha
Zaidman, Zigmund Rzepkowicz
Zaidman, Natka Rzepkowicz
Rzepkowicz, Yakov
Noname, Nacha
Kaplan, Yosef
Zaidman, Zigmund Rzepkowicz
This information is based on family tree no. 784 as recorded at the Douglas E.Goldman Jewish Genealogy Center at ANU Museum of the Jewish People.
Zaidman, Issac
Rzepkowicz, Zisel